Õpilaskodu päevakava

Õpilaskodus toimub töö direktori poolt kinnitatud õpilaskodu päevakava alusel

Päevakava

7.00 äratus
7.30 hommikusöök
8.00 koolitunnid
11.30 lõunasöök
14.00 osavõtt ringide tööst, vaba aeg
15.00 oode
15.15 ettevalmistustund, töö kasvatusrühmades
18.00 õhtusöök
18.30 vaba aeg
20.30 õhtune oode
20.45 tegevused tubades, hügieenitoimingud, valmistumine magamaminekuks
22.00 öörahu.