Õpilaskodu päevakava

Õpilaskodus toimub töö direktori poolt kinnitatud õpilaskodu päevakava alusel

Päevakava

7.00 äratus, pesemine, riietumine, tubade koristamine
8.00 hommikusöök
8.30 koolitunnid
11.05 lõunasöök (12.10 - II vahetuse lõunasöök 6-9 kl)
14.00 osavõtt ringide tööst, vaba aeg
15.00 oode
15.15 ettevalmistustund, töö kasvatusrühmades
18.00 õhtusöök
18.30 vaba aeg
20.30 õhtune oode
20.45 tegevused tubades, hügieenitoimingud, valmistumine magamaminekuks
22.00 öörahu.