PROJEKTID

Ala lasteaialaste ja põhikooliõpilaste osalemine aktiivõppeprogrammides 2020/2021. õppeaastal

Projekti raames toimub õppereis Põhja-Eestisse. Külastatakse Rebala muinsuskaitseala, Kostivere
karstiala, käiakse Jägala joa ja Linnamäe hüdroelektrijaama juures.
 

Projekti toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus

Koolimeeskonna kujundamine uuenenud õpikäsituse rakendamiseks

Projekti raames korraldatakse kolm koolituspäeva ning tehakse õppekäik väikesesse maakooli, kus arutatakse kolleegidega  hariduse päevaprobleeme.
 

Projekti toetab Riigi Tugiteenuste Keskus.

HITSA ProgeTiigri seadmete taotlusvoor

Projekti abil soetasime koolile 3 LEGO Mindstorms Ev3 robotit.  Kaks õpetajat osalevad koolitusel.

Tervist ja heaolu toetavad valikud olgu lihtsad ja kättesaadavad

Kool on liitunud Tervist Edendavate Koolide võrgustikuga. Projekti raames korraldatakse kolm koolituspäeva, kus keskendutakse laste,  koolitöötajate ja lastevanemate tervise ning heaoluga seotud oskuste ja pädevuste parandamisele.
 

Projekti toetab Valgamaa Omavalitsuste Liit.